Newsletter

Newsletter jest dla mnie najważniejszym medium, poprzez które buduję i utrzymuję relację z czytelnikami. Nigdzie indziej w social media nie publikuję podobnych treści.