Co motywuje uczniów do nauki przedsiębiorczości w szkole średniej?

Publikacja dr Joanny Świętoniowskiej z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wskazuje na korzyści jakie przynosi wykorzystanie metody grywalizacji w nauczaniu przedsiębiorczości na poziomie liceum ogólnokształcącym.

Wyniki przeprowadzonego badania dowodzą, że czynnikami, które w największym stopniu wpływały na działania podejmowane przez uczniów, są:

 • rozwój i osiąganie celów,
 • strach przed utratą i zapobieganie,
 • wpływ społeczny i nawiązywanie relacji,
 • własność i posiadanie.

Edukacja przedsiębiorczości w Polsce, zarówno na poziomie szkół średnich, jak i szkół wyższych, jest zdominowana przez zagadnienia ekonomiczne (zbyt mało jest zagadnień związanych z przedsiębiorczością indywidualną i organizacyjną (kształtowanie postaw) oraz przedsiębiorczość biznesową (kształtowanie umiejętności do podejmowania przedsięwzięć o charakterze biznesowym, komercyjnym i społecznym).

Ranga przedmiotu podstawy przedsiębiorczości  na  poziomie  szkół  średnich  jest  deprecjonowana  głównie  na  rzecz  przedmiotów  maturalnych,  a  nauka  przedsiębiorczości  opiera  się  na  przymusie.

Niezwykle istotnym  zadaniem  edukatora  staje  się  więc  zbudowanie  środowiska  sprzyjającego zwiększaniu  zaangażowania  uczniów  i  pokazaniu  im  praktycznego  wymiaru  przedsiębiorczości.

Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w XXI w. wymaga, aby edukatorzy poszerzyli swój warsztat pedagogiczny o nowe i innowacyjne podejścia do nauczania przedsiębiorczości.  Trzon  metod  nauczania  sprzyjających  kształtowaniu  odpowiednich  postaw  tworzą:

 • metody aktywizujące  (w  tym  metody problemowe, m.in. gry dydaktyczne)
 • metody problemowe  (w  tym  mechanizmy  wykorzystywane w grach) – wyzwalają w uczących się przedsiębiorczości pożądaną postawę aktywnej inicjatywności

W  strategiach  uczenia  coraz  popularniejsze  staje  się  stosowanie  gier  zarówno  wirtualnych, jak i fizycznych.

Uczenie z wykorzystaniem mechanizmów gier może być efektywniejsze od tradycyjnego nauczania w klasie, ponieważ zapewnia możliwości odkrywania i zdobywania nowej wiedzy oraz umiejętności, przy jednoczesnym zwiększeniu motywacji do uczenia się oraz stawia ucznia w bardziej aktywnej roli w porównaniu z tradycyjnymi metodami.

Jedną z najczęściej wymienianych zalet grywalizacji  jest:

 • zwiększenie motywacji  do  uczenia  się  i  zaangażowania  uczniów
 • wzbudzenie ciekawości,
 • wywołanie i  utrzymanie  zaangażowania,
 • zachęcenie do podjęcia  działania,
 • zwiększenie efektywności
 • poprawienie wydajności pracy

W roku szkolnym 2019/20 w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie zastosowano grywalizację do prowadzenia przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Gra została  nazwana  Galaktyka  Enterprise.

Grywalizacji  podlegał  cały  cykl  zajęć,  realizowany  w  wymiarze  60  godz.  lekcyjnych  dla każdej z grup przez cały rok szkolny.

Przedmiot osadzony został w konkretnym kontekście fabularnym – toczącej się wojny w tytułowej Galaktyce Enterprise pomiędzy Planetami (ich rolę odgrywali uczniowie) skupionymi wokół Przywódczyni Planety Saint-1 w Mgławicy Aureola (jej rolę odgrywał nauczyciel) a złowrogim Imperium. Planety, które chciały oprzeć się Imperium, musiały nieustannie dbać o rozwój gospodarczy, aby w ten sposób zgromadzić odpowiednie środki do walki z groźnym wrogiem.

W ramach przedmiotu zastosowano m.in. następujące mechanizmy znane z gier: system punktowy, który zastąpił tradycyjne oceny (zamieniany na system ocen dopiero po zakończeniu  każdego  z  semestrów);  poziomy,  które  uczniowie  osiągali,  realizując  różnego rodzaju aktywności; wyzwania – misje prowadzone przez uczniów, które zastąpiły tradycyjne  zadania  i  ćwiczenia;  opisaną  fabułę  (najważniejszy  element  w  systemie  grywalizacyjnym),  która  nadała  zajęciom  zabawowy  charakter  i  scaliła  wszystkie  pozostałe mechanizmy w jedną całość; tabelę wyników – element stymulujący rywalizację między uczniami.

W celu oceny wpływu zastosowanych w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości mechanizmów  na  motywację  uczniów  do  uczenia  się,  po  zakończeniu  roku  szkolnego  2019/2020 wśród uczniów, uczestników zgrywalizowanego przedmiotu, przeprowadzono badania.

Wyniki badań pozwalają zauważyć, iż czynnikami motywacyjnymi w prezentowanej formule  przedmiotu,  które  w  największym  stopniu  determinowały  działanie  uczniów były:

 • strach przed  utratą  i  zapobieganie  –  motywator  odzwierciedlony  chęcią  uniknięcia sytuacji, w której uczeń zdobyłby niską liczbę punktów i w konsekwencji otrzymałby niską ocenę końcową z przedmiotu;
 • rozwój i  osiąganie  celów  –  chęć  zdobywania  punktów  rozwoju  i  populacji  przyczyniających się do pokonywania kolejnych poziomów rozwoju swojej Planety, ale także rozwoju własnych umiejętności i wiedzy z obszaru przedsiębiorczości;
 • wpływ społeczny i nawiązywanie relacji – zastosowane mechanizmy współpracy i rywalizacji z innymi uczniami/klasami, atmosfera na zajęciach;
 • własność i posiadanie – zaangażowanie ucznia w dbanie o rozwój Planety, której był przywódcą.

Wśród czynników, które w największym stopniu motywowały do działania, znalazł się jeden związany z motywacją wewnętrzną (wpływ społeczny i nawiązywanie relacji) oraz dwa związane z motywacją zewnętrzną (rozwój i osiąganie celów, własność i posiadanie).

Równoważenie  zewnętrznych  i  wewnętrznych  czynników  wpływających  na  motywację  uczniów  jest  wyzwaniem,  przed  którym  staje  nauczyciel  wdrażający  grywalizację  na  swoich zajęciach.

Szkoły,  które  kształcą  młodych  ludzi,  stoją  przed  poważnymi  wyzwaniami  związanymi  z  potrzebą  zwiększania  zaangażowania  się  młodych  ludzi  w  proces  uczenia  się  oraz  zwiększenia ich motywacji. Grywalizacja jest metodą, która daje możliwości odkrywania i  zdobywania  nowej  wiedzy  i  umiejętności  przy  jednoczesnym  zwiększeniu   motywacji uczestników gry do uczenia się.

Źródło: https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7685/7773

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments